top of page
ניסיון שני לעמוד הבית [Recovered]-01.jpg
Home: Welcome
יעל 2.jpg

אודות

אני אדריכלית ומתכננת ערים והתמחתי במגזר הציבורי בעשרים השנים האחרונות בתקופה זו צברתי ניסיון ומומחיות ברגולציה וניהול תהליכי רישוי ובנייה. כיהנתי בין היתר כממונה על רישוי הבנייה בעיריית ירושלים, כמנהלת אגף רשויות רישוי במנהל התכנון שבמשרד הפנים וכמהנדסת ועדה מקומית לתכנון ובנייה במספר רשויות במגזר היהודי והערבי. אני עוסקת רבות בתהליכי תכנון ורישוי בניה וכאדריכלית פעילה, יועצת ללקוחות פרטיים וציבוריים כאחד, ומעורבת בפרויקטים המארגנים מחדש גופי תכנון ורישוי בעיריות ובגופים ממשלתיים. אני בעלת גישה פרקטית המבוססת על ניסיון מעשי של שני עשורים בתחומים שונים בענף הבניין: המגזר הפרטי, בנייה ציבורית, עיצוב ותכנון עירוני, רישוי לתעשייה, התחדשות עירונית וכן מגורים בפרויקטים ממשלתיים ופרטיים וניהול תהליכי תכנון. בנוסף אני מרצה בפקולטה לאדריכלות באוניברסיטת אריאל. ומקדמת גישה חדשנית ובריאה לעולם הבנייה דרך העברת קורסים אקדמיים והרצאות בפלטפורמות מקצועיות מגוונות. אני בעלת תואר באדריכלות מהאקדמיה לאמנות בבצלאל ובעלת תואר שני בגיאוגרפיה ולימודים עירוניים  ואזוריים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כיום אני מתגוררת בירושלים. ­

Home: About

תחומי עיסוק

ניהול ועדות לתכנון ובנייה

ליווי עובדים מקצועיים ומנהלים, ליווי והדרכה של עורכי הבקשות, ניהול פרויקטים בוועדות כגון: הנחיות מרחביות, שינוי ארגוני, הטמעת הנחיות מנהל התכנון, ליווי בכתיבת נהלים ומיסוד תהליכי עבודה נאותים, ליווי הטמעת השינויים המתבקשים בתהליכי העבודה.

ביצוע ביקורת או הכנה לביקורת רגולטור ולתהליך קבלת הסמכה

סיוע למנהלים באיתור חשיפות פוטנציאליות של כשלים, בקרת תהליכי וביצוע ביקורת עבור דו"חות ביקורת ו/או בדיקות מוקדמות של תהליכים לקראת ביקורת צפויה, תיקון ליקויים יחד עם מנהלים ועובדים, ליווי תהליך קבלת הסמכה.

סקטור עסקי - ליווי פרויקטים ויזמים

הכנת חוות דעת, התנגדויות ומסמכים מקצועיים, ליווי פרויקטים של בנייה מרמת היתר הבנייה ועד מתחמי דיור והתחדשות עירונית, ליווי ומתן ייעוץ אסטרטגי של הובלת תהליכי אישור תכניות והיתרי בניה, הכנה וייצוג במוסדות התכנון השונים.

יישום תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

בחינת תהליכי עבודה קיימים, מיפוי והצפת פערים בין הוראת החוק ליישום בפועל וליווי והטמעת תהליך תיקון הליקויים/פערים.

גיוס כ"א, שיפור כשירויות ומיומנויות מקצועיות

הכשרת כח אדם בתחום תכנון ורישוי הבנייה הן בסקטור הציבורי והן בסקטור העסקי.

ליווי גופים מקצועיים ציבורים

ליווי מקצועי שוטף וייצוג בדיונים מקצועיים ובמוסדות התכנון.

Home: Clients
Home: Contact
bottom of page